Skip Navigation

Font size

Vision & Mission

Visi (Vision)

Pelajar yang mempunyai arah kendiri dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri Penyumbang aktif Yang mempunyai iltizam untuk mendalami Bahasa Ibunda

Misi (Mission)

Persekitaran yang bertenaga agar pelajar dapat berkembang dalam pembelajaran Bahasa Ibunda.

Back to top